Udtalelser fra mine kunder

Anbefalinger fra kunder der tidligere har været igennem en af mine behandlinger

stars

"Gitte har i en lang årrække været en yderst stabil, kompetent og professionel supervisor for vores supervisionsgruppe bestående af læger. Hun evner at favne alle gruppens medlemmer, så ingen går fra en session uden af føle sig hørt. Hun har gjort os trygge, så vi har mod på at være åbne, hvilket gør, at vi får mere ud af møderne. Det er i mindst lige så høj grad alment menneskelige som fagspecifikke problemstillinger, vi har glæde af at tage op. Under de individuelle seancer lærer Gitte på en god måde fra sig, så vi umiddelbart kan tage noget brugbart, fra hendes nænsomme måde at gennemføre en supervision på, med i vores patientarbejde. Det har styrket min personlige udvikling på flere planer at være med i gruppen."

Læge - 2023

stars

"Efter at have gennemført et terapiforløb af 1½ års varighed kan jeg varmt anbefale Gitte som terapeut. Gitte har en stor almenviden, som gør hende til en vidende og interesseret samtalepartner. Gitte anvender en bred vifte af terapeutiske teknikker og er altid parat til at forklare, hvorfor hun vælger at bruge en bestemt teknik i en given situation. Det gør det lettere selv at arbejde videre med de problemstillinger, terapien har identificeret. Samtidig er Gitte meget omsorgsfuld, og man bliver altid sendt hjem fra terapien i god behold, selv om man har været igennem en svær erkendelsesproces undervejs."

Leder - Danmarks Domstole

stars

"Gitte har igennem det sidste 3/4 år fungeret som supervisor i vores efteruddannelsesgruppe for praktiserende læger (”12-mandsforening”), og vi har aftalt at fortsætte med hende det kommende år, fordi vi har haft stor glæde af supervisionen. Gitte er god til at sætte fingeren på de modstande og forhindringer, der er i vores hverdag med patienter, personale og kollegaer. Vi har hver gang følt, at vi har fået noget brugbart med hjem, som umiddelbart kan anvendes i vores arbejde.

Gitte holder sig ikke strikt til én bestemt psykologisk retning, men bruger det bedste af de forskellige principper i den konkrete situation. Det er mindre dogmatisk og mere jordnært/praktisk, og det sætter jeg pris på! Som ”bivirkning” er gruppen blevet endnu bedre sammentømret, og vi kan støtte hinanden i højere grad end tidligere.

Som et andet medlem af gruppen udtalte: ”Det har været de bedste møder, jeg har været med til i denne forening

Lars Buch - praktiserende læge

stars

"I forbindelse med en skilsmisse konsulterede jeg Birgitte Sjødin (Gitte) igennem et halvt års tid. Gitte var god til at holde mig fast i det, der var svært at se på, og jeg kom ud på den anden side med en klart bedre forståelse af mig selv og mine reaktionsmønstre. Det har været en god oplevelse, og jeg kan på det varmeste anbefale Gitte i terapi / supervisionssammenhænge.

Gitte - Forstander

stars

"Ved at bruge supervision til at vende de svære situationer i hverdagen, har jeg oplevet at blive mere sikker, rolig og anerkendende - og det har helt sikkert været med til at gøre mig til en bedre leder"

Bjørk Paamand - DONG Energy

Om firmaet

Kunne du tænke dig at tale med en psykoterapeut om nogle af de udfordringer, som du støder på i dit liv og i din hverdag? Så kontakt mig på 28 11 81 75 eller gitte.sjoedin@gmail.com

Psykoterapeut

Kontaktoplysninger

Birgitte Sjødin

Behandlingscentret ved Søerne

Nørrebrogade 7, porten th, 1.tv

2200 Kbh.N

Telefon: 28 11 81 75

E-mail: gitte.sjoedin@gmail.com